Introduktion
Riktlinjer
Säkerhet

Materiel
Förarbete
Utförande
Förklaring
Bakgrundsfakta
Fler experiment
Referenser


[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]
[ Utskriftsvänlig version (nytt fönster) ]


Innehåller koksaltet jod?

Av: Siv Hellman


Tid för förberedelser: 10 minuter Tid för genomförandet: 10 minuter
Antal tillfällen: 1 Svårighetsgrad: Busenkelt
Säkerhetsfaktor: Utföres med normal varsamhet

Introduktion Gå till: Riktlinjer

Som rent grundämne är jod ett lite otäckt med irriterande lukt, ändå är det ett ämne som vi människor inte kan var utan och det måste det finnas med i den mat vi äter. Jod är så viktigt för oss människor att det är bestämt sedan länge att ämnet ska finnas som tillsats i vår vanligaste krydda, bordsaltet. Om jod finns i det salt du använder kan du enkelt kontrollera med denna laboration.
Riktlinjer Gå till: Säkerhet

Experimentet kan lämpligen genomföras som demonstration eller elevförsök.
Säkerhet Gå till: Materiel

Var försiktig vid hantering av Klorin, använd förkläde och skyddsglasögon.

Resterna från experimentet kan skolas ned i avloppet.
Materiel Gå till: Förarbete

Stärkelselösning

 • Bägare
 • Sked
 • Potatismjöl
 • Vatten
 • Mikrovågsugn (eller kokplatta)
 • Flaska eller dylikt för förvaring av stärkelselösningen

Själva experimentet

 • Stärkelselösning
 • Två små bägare (100 ml)
 • Koksalt
 • Klorin
 • Vatten
 • PipettFörarbete Gå till: Utförande

Bered stärkelselösning så här:

 1. Slamma upp cirka 1/2 tesked potatismjöl i 100 ml kallt vatten i en bägare.
 2. Ställ in i mikron och värm till nära kokpunkten (cirka 1 minut).
 3. Späd med kallvatten till dess lösningen är lättflytande.
 4. Detta är din stärkelselösning. Förvara den i flaska till dess du behöver den.Utförande Gå till: Förklaring

 1. Häll 1/2 cm koksalt i en liten bägare.
 2. Häll på ett par ml av stärkelselösningen.
 3. Tag några ml vatten och tillsätt med pipett några droppar Klorin, så att du får en utspädd Klorinlösning.
 4. Droppa några droppar av den utspädda Klorinlösningen på blandningen av koksalt och stärkelselösning.
 5. Notera om det blir en blå färg, då innehåller saltet jodid.
Lite stärkelselösning och några droppar utspädd Klorin visar om det finns jod i saltet. Då blir det blått.
Foto: © Svante Åberg

Variation

Foto: © Svante Åberg

Man kan använda mycket utspädd stärkelselösning och hälla 2-3 cm av denna på saltet i stället för bara ett par ml. Reaktionen blir densamma, men det kommer att se annorlunda ut när det blå komplexet är i lösning i stället i det nästan torra saltet.
Förklaring Gå till: Bakgrundsfakta

Att stärkelse blåfärgas när jod finns i närheten är välkänt. Vi säger att jod är en reagens på stärkelse. I bordssalt finns jod i form av joner och kallas då jodid. För att ren jod ska bildas tillsätter vi i den här laborationen Klorin som är ett oxidationsmedel. Jodiden (I) omvandlas till jod (I2), bildar ett komplex tillsammans med stärkelsen och lösningen blåfärgas.
Bakgrundsfakta Gå till: Flera

Koksalt, NaCl

Både natrium och klor är mycket reaktiva ämnen och förekommer därför inte som rena ämnen i naturen. Eftersom natriumjonerna och kloridjonerna har motsatt elektrisk laddning, attraheras de kraftigt till varandra och bildar då koksalt, vår vanligaste krydda. Koksaltet blev också tidigt en av världens viktigaste handelsvaror, men då också som konserveringsmedel för olika matvaror. Under medeltiden bröts stora mängder salt i gruvor i Tyskland och Österrike, saltet forslades sedan norrut via den s k Saltvägen, Via Salaria.

Det finns olika kvalitéer av natriumklorid.

 1. Råsalt - Om man samlar vattnet från t ex hav eller sjö i stora bassänger (s k saliner) och låter vattnet avdunsta kan man ta vara på det salt som naturligt finns i vattnet. I riktigt varma länder kan salt också utvinnas när naturliga saltöknar bildas. Bergssalt etc utvinns från berggrunden i speciella saltgruvor. Råsalt är ett orenat salt med stora korn, som man vanligen ser i form av ett grovsalt och det kan ha olika färgtoning.
 2. Natriumklorid - Tillverkas genom att naturligt råsalt löses i vatten, kokas och omkristalliseras. Kan också tillverkas kemiskt när klor får reagera med natrium, reaktionen är mycket häftig och utvecklar både starkt gulaktigt sken och intensiv värme. Saltet som bildas är ett fint, vitt kristalliniskt pulver eller färglösa, vitaktiga kristaller.
 3. Hushållssalt - råsaltet renas, natriumklorid/renat råsalt ges tillsatser. Dagens hushållssalt känner vi igen som vitt, finkornigt och lättrinnande.

Jod (I2), en halogen

Halogener kallas de grundämnen som finns näst längst till höger i periodiska systemet. Fluor, klor, brom och jod har 7 elektroner i sitt yttersta skal och är starka oxidationsmedel. De här grundämnena tar gärna upp en åttonde elektron och bildar envärda, negativa joner. De har en stark, genomträngande lukt, är giftiga och frätande. Halogenernas reaktivitet avtar nedåt i gruppen, den är störst för fluor och minst för jod.

Jod - ett grundämne som i ren form består av blåsvarta glänsande kristaller. Jod sublimerar (övergår direkt mellan fast form och gasform) i rumstemperatur till en blåviolett gas som har en irriterande lukt och är mycket irriterande för ögon och slemhinnor.

Jod förekommer sparsamt i form av i nitrathaltig jord, i olje- och saltbrunnar och i havsvatten. Grundämnet anrikas naturligt i bland annat tång men i havssalt halterna generellt sett låga. Man kan också framställa ren jod bl a genom att låta kaliumjodid reagera med kopparsulfat. Lösligheten av I2 i vatten är dålig. Jod används i organiska föreningar och i mediciner. Jodlösningar är starkt bakteriedödande och används vid desinficering. På apoteket finns att köpa Jodopax som används för sårbehandling. Sår på hästar, t ex, behandlas ofta med Jodopax.

Jodtillsats förhindrar struma

Jod är också ett, för människan, livsviktigt grundämne som finns i två hormoner; tyroxin och trijodtyronin. Hormonerna reglerar ämnesomsättningen och sköter kroppens tillväxt och utveckling. De bildas i sköldkörteln och brist i barndomen leder till att den mentala och fysiska tillväxten hämmas och kan resultera i dvärgväxt. Brist på jod senare i livet kan orsaka struma och därför bestämdes på 1920-talet att hushållssaltet skulle berikas med jod. Rekommenderat intag för vuxna är 150 mikrogram per dag.

Den jod som tillsätts koksaltet i Sverige är i form av kaliumjodid, KI, ett vitt salt som till utseendet liknar koksalt. Kaliumjodid avdunstar inte, men jod i molekylform, I2 sublimerar, dvs. avdunstar. Om koksalt får stå öppet, särskilt om det blir något fuktigt, så kan jodiden oxideras till jod. Den bildade joden kan då avdunsta. Koksalt som förvaras fel kan alltså förlora innehållet av jod.

I en del länder är jodinnehållet i salt av vissa varumärken mycket lågt. Det kan leda till hälsoproblem. Unicef har därför ett program för att upplysa befolkningen om behovet av jod och hur man kan agera för att få sitt jodbehov täckt. Eleverna i skolorna får lära sig att testa om det koksalt man använder innehåller jod. Sedan informerar eleverna sina föräldrar om detta så att man fortsättningsvis väljer att köpa salt som man vet innehåller jod.

Stärkelse

Vid kokning sväller granulerna (kornen) av vatten som tas upp. Granulerna läcker samtidigt ut amylos, medan amylopektinet förblir olöst i granulerna. Vid den fortsatta upphettningen börjar även amylopektin frigöras från granulerna. Svällningen av granulerna leder till viskositetsökning. Viskositeten når sitt maximum när granulerna är maximalt uppsvällda utan att ha sönderfallit. Vidare uppvärmning gör att granulerna sönderfaller när stärkelsen går i lösning. Samtidigt minskar viskositeten.

Molekylerna i en stärkelselösning som svalnar har en tendens att kristallisera. Denna effekt är tydligast för amylos som har linjära kedjor som kan lägga sig vid varandra. Stärkelsekristallisationen benämns retogradering. Den retrograderade stärkelsen blir fastare och går till slut att dela med kniv, speciellt om andelen amylos i stärkelsen är hög. Vid retrograderingen har gelen en tendens att avge överskottsvatten.

Reaktionerna med jod, jodid och stärkelse

Trijodid, ett komplex av jod och jodid

Trijodidjämvikten
 I2 +  I  D  I3 
jod   jodidjoner   trijodid

Jod har ganska låg löslighet i vatten, men tillsammans med jodidjoner bildas ett komplex, kaliumtrijodid (KI3), som har god löslighet. Jämviktskonstanten för trijodidjämvikten är

K = [I3]/([I2][I]) = 7,1·102 M-1

När KI förekommer i stort överskott, så driver det jämvikten åt höger och det mesta av joden går i lösning .

Det blåsvarta komplexet med stärkelse

I kokssaltet finns jod tillsatt i form av KI, kaliumjodid. För att en blåfärgning av stärkelsen ska ske så måste det finnas ett komplex av jod med 3 eller 5 atomer, trijodid (I3) eller pentajodid (I5).

Trijodid och pentajodid bildas genom sammanslagning av I2 och I. Reaktionen som bildar I2 ur I är en redoxreaktion. Klorin, som är ett starkt oxidationsmedel, gör denna reaktion möjlig. Klorinet sönderfaller till Cl2 som tar upp elektroner och bildar negativa kloridjoner, enligt formeln 2 I + Cl2 " I2 + 2 Cl. Jodiden får ge ifrån sig elektroner, bildar I2 och tillsammans med resterande kaliumjodid bildas komplexet kaliumtrijodid, KI3. I lösningen finns då K+ och komplexet I3. Komplexet I5 kan också bildas eftersom jodiden kan slå sig samman med 2 st jodmolekyler.

Stärkelsekmoplexet med jod

Det kraftigt blåsvarta komplexet med stärkelse bildas när I3 eller I5 lägger sig inuti stärkelsespiralen.

Eftersom jod/jodid kan reduceras/oxideras av andra ämnen kan man utnyttja detta i titreringar. Ett exempel är titrering av vitamin C i frukter och juicer, där tillsatt jod reduceras till jodid så länge vitamin C finns kvar. När all vitamin C är förbrukad blir det jod över som därmed kan bilda det blåsvarta komplexet med stärkelse, som också tillsatts, och man ser en tydlig omslagspunkt.
Flera Gå till: Referenser


Kolhydrater
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Bränna papper Bränna papper
Coca-Cola vs Coca-Cola light Coca-Cola vs Coca-Cola light
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Gelégodis i vatten Gelégodis i vatten
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Koka Cola Koka Cola
Koka knäck Koka knäck
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
Popcorn Popcorn
Stärkelse och vatten - fast eller flytande? Stärkelse och vatten - fast eller flytande?
Tillverka din egen deodorant Tillverka din egen deodorant
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Komplex
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Färga ullgarn med svampar Färga ullgarn med svampar
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Klorofyllets röda fluorescens Klorofyllets röda fluorescens
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Osynligt bläck Osynligt bläck
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium

Oxidation och reduktion
Anden i flaskan Anden i flaskan
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Att göra bly Att göra bly
Citronbatteri Citronbatteri
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
Elda stålull Elda stålull
Elektrokemisk skrift Elektrokemisk skrift
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Framkalla fotopapper Framkalla fotopapper
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Permanenta håret Permanenta håret
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken
Vad händer då något brinner? Vad händer då något brinner?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Polymerer
Blev disken ren? Blev disken ren?
Bränna papper Bränna papper
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Frigolit i aceton Frigolit i aceton
Gore-Tex, materialet som andas Gore-Tex, materialet som andas
Gummi och lösningsmedel Gummi och lösningsmedel
Gummibandets elasticitet Gummibandets elasticitet
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Hockey-visir Hockey-visir
Hur kan man göra kläder av plast? Hur kan man göra kläder av plast?
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Identifiera plasten Identifiera plasten
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Målarfärgens vattengenomsläpplighet Målarfärgens vattengenomsläpplighet
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Platta yoghurtburkar Platta yoghurtburkar
Popcorn Popcorn
Slime Slime
Studsboll Studsboll
Stärkelse och vatten - fast eller flytande? Stärkelse och vatten - fast eller flytande?
Superabsorbenter i blöjor Superabsorbenter i blöjor
Tillverka din egen deodorant Tillverka din egen deodorant
Tillverka papperslim Tillverka papperslim
Vad händer när degen jäser? Vad händer när degen jäser?
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför smäller inte ballongen? Varför smäller inte ballongen?
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten

Reagens
Att vara kemisk detektiv Att vara kemisk detektiv
Blev disken ren? Blev disken ren?
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Framkalla fingeravtryck med jodånga Framkalla fingeravtryck med jodånga
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Åka hiss Åka hiss

Salt
Att göra bly Att göra bly
Att vara kemisk detektiv Att vara kemisk detektiv
Badbomber Badbomber
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Brus-raketen Brus-raketen
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Den frysande bägaren Den frysande bägaren
Den omöjliga tvålen - den är preparerad! Den omöjliga tvålen - den är preparerad!
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Elektrokemisk skrift Elektrokemisk skrift
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet
Falu rödfärgspigment ur järnvitriol Falu rödfärgspigment ur järnvitriol
Framkalla fotopapper Framkalla fotopapper
Framställ en detergent Framställ en detergent
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Gör din egen tandkräm Gör din egen tandkräm
Gör hårt vatten mjukt Gör hårt vatten mjukt
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Karbidlampan Karbidlampan
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Maskrosen som krullar sig Maskrosen som krullar sig
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
När flyter potatisen? När flyter potatisen?
Osmos i potatis Osmos i potatis
Osynligt bläck Osynligt bläck
Pulversläckare Pulversläckare
Rengöra silver Rengöra silver
Salta isen Salta isen
Saltat islyft Saltat islyft
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Studsboll Studsboll
Superabsorbenter i blöjor Superabsorbenter i blöjor
Surt regn Surt regn
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka din egen deodorant Tillverka din egen deodorant
Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen
Tillverka en ytspänningsvåg Tillverka en ytspänningsvåg
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tillverka rengöringskräm Tillverka rengöringskräm
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är det i saltet som smakar salt? Vad är det i saltet som smakar salt?
Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel? Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel?
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Vattenrening Vattenrening
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten
Åka hiss Åka hiss
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Struktur
Bensinbrand Bensinbrand
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Bränna papper Bränna papper
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Doft och stereoisomeri Doft och stereoisomeri
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Flyter isen i matoljan? Flyter isen i matoljan?
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Frigolit i aceton Frigolit i aceton
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Förtenning Förtenning
Gummi och lösningsmedel Gummi och lösningsmedel
Gummibandets elasticitet Gummibandets elasticitet
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur kan man göra kläder av plast? Hur kan man göra kläder av plast?
Identifiera plasten Identifiera plasten
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kemiskt snöfall Kemiskt snöfall
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Majonnäs - en emulsion Majonnäs - en emulsion
Matoljans viskositet och omättade fettsyror Matoljans viskositet och omättade fettsyror
Myggmedel - hur funkar det? Myggmedel - hur funkar det?
När 1 plus 1 inte är 2 När 1 plus 1 inte är 2
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Olja som lösningsmedel Olja som lösningsmedel
Permanenta håret Permanenta håret
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Släcka fett på rätt sätt Släcka fett på rätt sätt
Snöflingeskådning Snöflingeskådning
Studsboll Studsboll
Undersök en- och flervärda alkoholer Undersök en- och flervärda alkoholer
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Värmeutvidgning VärmeutvidgningReferenser Gå till: Introduktion

 1. Gunnar Hägg, Allmän och oorganisk kemi, 1989, Norstedts förlag, Stockholm.
 2. Kåre Larsson och Bo Furugren, Livsmedelsteknologi - Kemiska grunder, 1995, Avdelningen för livsmedelsteknologi, Lunds universitet.
 3. Östen Dahlgren, Laga mat - hur man gör och varför, 1994, 1:a upplagan, Liber Utbildning AB, Stockholm.
 4. Gelatinization, Pasting and Retrogradation,
  http://web-arjarn.muic.mahidol.ac.th/ewt/andrew_k/download/starch%20gelatinization,%20pasting,%20retrogradation.pdf (2007-05-25)
 5. Starch, Virtual Chembook, Elmhurst College
  http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/547starch.html (2007-05-25)
 6. Starch - Iodine, Virtual Chembook, Elmhurst College
  http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/548starchiodine.html (2007-05-25)
 7. How does starch indicate iodine?, Fred Senese, General Chemistry Online!
  http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/redox/faq/starch-as-redox-indicator.shtml (2007-05-25)
 8. Why does starch paste thicken when stirred?, Fred Senese, General Chemistry Online!
  http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/liquids/faq/starch-thicken.shtml (2007-05-25)
 9. Glucanes Containing alpha - glycosidic Linkages, Botany online, University of Hamburg
  http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e17/17b.htm (2007-05-25)
 10. Potato Starch in Polarized Light, Botany online, University of Hamburg
  http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e04/kartofst.htm (2007-05-25)
 11. Functional Properties of Starches, Morton Satin
  http://www.fao.org/ag/ags/Agsi/starch41.htm (2007-05-25)
 12. How Play-Doh® Modeling Compound Works, HowStuffWorks
  http://entertainment.howstuffworks.com/play-doh.htm (2007-05-25)
 13. Starch structure, Nitin C Nowjee, University of Cambridge
  http://www.cheng.cam.ac.uk/research/groups/polymer/RMP/nitin/Starchstructure.html (2007-05-25)
 14. Baking a potato!, Matthew Robertson, Fredrik Persson, Lander Coronado-Garcia, Professor H Scott Fogler and Professor Levi Thompson
  http://www.engin.umich.edu/~cre/web_mod/potato/ (2007-05-25)
 15. Starch, Food Resource
  http://food.oregonstate.edu/starch/gelatinization.html (2007-05-25)
 16. Starch, Martin Chaplin, Water Structure an Science
  http://www.lsbu.ac.uk/water/hysta.html (2007-05-25)
 17. Polysaccharide Hydration, Martin Chaplin, Water Structure an Science
  http://www.lsbu.ac.uk/water/hydrat.html (2007-05-25)
 18. Amylose and Amylopectin, Martin Chaplin, Water Structure an Science
  http://www.lsbu.ac.uk/water/hystah.html (2007-05-25)
 19. Titration Methods for Salt Iodine Analysis, Program Against Micronutrient Malnutritio (PAMM)
  http://www.sph.emory.edu/PAMM/lab/titration.pdf (2006-08-24)
 20. Schools on the front line of the fight against iodine deficiency, Unicef
  http://www.unicef.org/infobycountry/india_25788.html (2006-08-24)
 21. Salt, Shenet
  http://www.shenet.se/ravaror/salt.html (2006-08-24)
 22. Main page, Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (2007-05-25)
  • Sodium chloride
   http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chloride (2007-05-25)
  • Salt
   http://en.wikipedia.org/wiki/Salt (2007-05-25)
  • History of salt
   http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_salt (2007-05-25)
  • Fresh water
   http://en.wikipedia.org/wiki/Fresh_water (2007-05-25)
  • Seawater
   http://en.wikipedia.org/wiki/Seawater (2007-05-25)
  • Salinity
   http://en.wikipedia.org/wiki/Salinity (2007-05-25)
  • Iodised salt
   http://en.wikipedia.org/wiki/Iodised_salt (2007-05-25)
  • Iodine deficiency
   http://en.wikipedia.org/wiki/Iodine_deficiency (2007-05-25)
  • Iodine
   http://en.wikipedia.org/wiki/Iodine (2007-05-25)
  • Iodine-131
   http://en.wikipedia.org/wiki/Iodine-131 (2007-05-25)
  • Lugol's iodine
   http://en.wikipedia.org/wiki/Lugol's_iodine (2007-05-25)
  • Starch
   http://en.wikipedia.org/wiki/Starch (2007-05-25)
  • Amylose
   http://en.wikipedia.org/wiki/Amylose (2007-05-25)
  • Amylopectin
   http://en.wikipedia.org/wiki/Amylopectin (2007-05-25)
  • Modified starch
   http://en.wikipedia.org/wiki/Modified_starch (2007-05-25)
  • Dextrin
   http://en.wikipedia.org/wiki/Dextrin (2007-05-25)
  • Hydrolysis
   http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrolysis (2007-05-25)
  • Glucose
   http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose (2007-05-25)
  • Aldohexose
   http://en.wikipedia.org/wiki/Aldohexose (2007-05-25)
  • Redox titration
   http://en.wikipedia.org/wiki/Redox_titration (2007-05-25)
 23. Huvudsida, Wikipedia
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida (2007-05-25)
 24. Salt Institute Home Page, Salt Institute
  http://www.saltinstitute.org/ (2003-08-14)
 25. Sodium Chloride, NaCl, HyperPhysics, Georgia State University
  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/nacl.html (2007-05-25)
 26. Hemsida, Livsmedelsverket
  http://www.slv.se/ (2007-05-25)
 27. Jod (I), Vitaminer & Mineraler
  http://www.vitaminsidan.se/mineraler/jod/ (2007-05-25)
 28. Iodimetry - teacher's page, Science Projects
  http://www.science-projects.com/RedoxTitrationT.htm (2007-05-25)
 29. Iodimetry - student's page, Science Projects
  http://www.science-projects.com/RedoxTitration.htm (2007-05-25)
 30. Iodimetrtic Titration Tutorial, University of British Columbia
  http://www.chem.ubc.ca/courseware/123/tutorials/exp14A/ (2007-05-25)
 31. Utsläpp från svenska kärnkraftverk - ett miljöproblem?, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU)
  http://www.analys.se/lankar/bkgr/bkgr1-97.pdf (2007-05-25)
[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]


Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet.

Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.