Introduktion
Riktlinjer
Säkerhet

Materiel
Förarbete
Utförande
Förklaring
Bakgrundsfakta
Fler experiment
Referenser


[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]
[ Utskriftsvänlig version (nytt fönster) ]


Älskling, jag krympte ballongen

Av: Amanda Forsman


Tid för förberedelser: 20 minuter Tid för genomförandet: 30 minuter
Antal tillfällen: 1 Svårighetsgrad: Kräver viss labvana
Säkerhetsfaktor: Ofarligt

Introduktion Gå till: Riktlinjer

Experimentet går ut på att förklara varför en ballong ökar och minskar i storlek när den är innestängd i en flaska. Det hela är inte alltför olika det man kan uppleva när man får sura uppstötningar.
Riktlinjer Gå till: Säkerhet

Passar som elevförsök, grupparbete eller demonstration.
Säkerhet Gå till: Materiel

Kemikalierna som används är praktiskt taget ofarliga. Ättiksyra är en svag syra och bikarbonat är en svag bas. Undvik dock stänk i ögon och på kläder.

Avfallet från experimenten kan hällas ut i slask och kastas i papperskorg.
Materiel Gå till: Förarbete
Förarbete Gå till: Utförande

Inget förarbete
Utförande Gå till: Förklaring

 1. Tag en flaska och blås upp en ballong inuti och knyt åt. Det här kan vara lite klurigt, men det går.
 2. Putta ner ballongen så den hamnar på botten. Se till att ballongen inte tar i flaskan när den är uppblåst.
 3. Häll ättika och bikarbonat i flaskan och skruva genast åt korken.
 4. Iaktta vad som händer. Kan man se någon skillnad på ballongen? Hur känns flaskan?
 5. Vad händer om man skruvar av korken? Förklara innan du provar!

Variation

I stället för vatten, bikarbonat och ättika kan man använda bakpulver och vatten. Bakpulver innehåller nämligen både bikarbonat och syra.

Man kan också använda en sockerlösning i vilken man blandar i jäst. "Lös upp" jästen i lite fingervarmt vatten och blanda i sockerlösningen som sedan hälls i flaskan med ballongen. Jästcellerna kommer att förbruka socker och utveckla koldioxid som sedan avges till luften i flaskan. Processen är långsammare än den med bikarbonat, men resultatet blir detsamma.
Förklaring Gå till: Bakgrundsfakta

Gasutveckling sker och trycket i PET-flaskan ökar, den känns hårdare. Trycket i ballongen är lägre vilket medför att ballongen trycks ihop. När korken öppnas minskar trycket i flaskan och ballongen ökar i storlek igen.
Bakgrundsfakta Gå till: Flera

Experimentet

Detta är förklaringen

I experimentet reagerar bikarbonatet med syran och koldioxid bildas. Gasen tar mycket större plats än de ursprungliga ingredienserna. Därför ökar trycket i PET-flaskan. Det ökade trycket medför att "väggarna" på PET-flaskan trycks utåt, men flaskan är så pass stabil att den inte ändrar form. Då trycket i flaskan ökar kläms ballongen ihop och blir mindre. Ballongen är lättare att påverka än den stela flaskan eftersom materialet, latex, som ballongen är tillverkad av är elastiskt. Om PET-flaskan hade varit mjuk och mycket mer töjbar än ballongen hade PET-flaskans väggar tryckts utåt och ballongen hade mer eller mindre bevarat sin ursprungliga storlek.

Vid start är gastrycket i flaskan lika med atmosfärstrycket och ballongen har inte hunnit påverkas. Efter en stund har gastrycket i flaskan ökat, villket gör att ballongen komprimeras så mycket att gastrycket inuti ballongen precis balanserar det yttre trycket.
Observera att i figurerna har vi inte tagit hänsyn till att ballongen är elastisk, vilket också påverkar trycket.
Bilder: © Svante Åberg
Ballongens elasticitet

Ska man var noga när man beskriver trycket i ballongen så måste man ta hänsyn till att ballongen är elastisk, vilket gör att den vill dra ihop sig. Det gör att trycket inne i ballongen måste balansera både det yttre atmosfärstrycket och det tryck som spänsten i materialet orsakar. Principen att ett tryck alltid motsvaras av ett lika starkt mottryck.


Gastrycket hos den inneslutna luften i ballongen balanseras precis av lufttrycket utanför ballongen plus ballongens elastiska sammandragning. Ifall luften är innestängd i en plastpåse som bara är delvis fylld, så bidrar inte påsen med något eget tryck, utan det är enbart det yttre lufttrycket som balanseras.
Bild: © Svante Åberg
Diffusion genom materialet i ballongen?

Materialet som ballongen består av är latex. Latex är antagligen inte helt tät mot koldioxid. Om man låter flaskan med ballongen stå en längre tid och sedan öppnar flaskan, så sväller ballongen till en storlek som är större än den ursprungliga. Den sannolikaste förklaringen är att koldioxid som bildats genom reaktionen mellan karbonat och syra diffunderar in genom materialet. Den totala gasmängden i ballongen blir därför större än från början.

En alternativ förklaring är att latex förlorar sin spänst när den är i kontakt med fukt och därför inte kan motstå det inre trycket lika bra.

Gasers egenskaper

Gasen fyller upp hela volymen

En gas fyller upp hela det kärl som den förvaras i.
Bild: © Svante Åberg

En gas tar alltid upp allt utrymme den har att tillgå. Det beror på att gasmolekylerna rör sig så snabbt att de helt frigjort sig från varandra. Molekylerna färdas rakt fram till dess de stöter emot kärlets väggar eller kolliderar med varandra.

I bilden fyller den upp hela behållaren. Om locket sluter tätt kan trycket i behållaren kan påverkas. Trycket ökar om volymen minskar, temperaturen ökar eller om substansmängden ökar. I detta experiment bildas gas vilket innebär att substansmängden ökar och så gör trycket.

Sambandet mellan tryck (p), volym (V), temperatur (T) och substansmängd (n) beskrivs av allmänna gaslagen som lyder:

p·V = n·R·T (R = 8,314 J K-1 mol-1)

Diffusion

Gas kan diffundera genom vissa material. Diffusion är en spontan transport på molekylär nivå av oftast gaser eller vätskor. Diffusionen sker alltid så att koncentrationsskillnader tenderar att jämnas ut.

Koncentrationen av en gas vill jämna ut sig. Den ska inte vara hög på ett ställe och låg på ett annat. Tänk dig att du står i ett hörn i ett rum och fiser. Efter ett tag kommer det att lukta i närmaste omgivningen och sedan kommer det att lukta i hela rummet, men ju mer fisen sprider sig desto mindre luktar det (gasen får en lägre koncentration).

Gas diffunderar med gradienten, dvs. från hög koncentration till låg.
Bild: © Amanda Forman

Tänk dig en helt tätt glaslåda och det sitter ett ogenomträngligt membran i mitten. Nu har du en glaslåda med två täta hålrum och du sätter gas i ett av hålrummen. Gasen stannar kvar i det hålrummet då den inte kan sprida sig till andra sidan. Nu byter du ut membranet mot ett annat som släpper igenom gaser och då sprider sig gasen till andra sidan. Gasen diffunderar med gradienten alltså från den sida där det finns mycket gas till den sida där det finns lite, till dess att det finns lika mycket på båda sidorna.

Membran kan vara semipermeabla, det vill säga att de bara släpper igenom vissa ämnen. Våra celler är ett sådant typ av membran. Förutom aktiva portar där vissa ämnen pumpas in i cellen och energi åtgår, så kan vissa ämnen diffundera in i cellen utan att det kostar cellen energi får att få in dessa.

Kemikalierna

Bikarbonat

Baka bröd är någonting de flesta har gjort. Ibland jäser man bröden med hjälp av jäst. Då sker en alkoholfermentering (jäsning). Det är när koldioxid och etanol bildas via en oxidation av glukos utan tillgång syre. Andra gånger använder man t.ex. bakpulver som innehåller bikarbonat och en syra i pulverform, en blandning av olika sura fosfater. Även bikarbonat finns i de flesta skafferier. När man bara säger "bikarbonat", så brukar man mena ämnet natriumbikarbonat, vilket också kallas natriumvätekarbonat, NaHCO3. Bikarbonat får brödet att jäsa eftersom karbonater avger koldioxid då de kommer i kontakt med en syra, se reaktionsformel 1.

Formel 1: HCO3 + H+D CO2 + H2O

Bikarbonat kan man använda om man har sura uppstötningar. Sura uppstötningar är när magsaften (HCl) tränger upp i matstrupen igen. Bikarbonat (och andra karbonater) reagerar med vätejoner och har därmed en förmåga att neutralisera syra. Detta lindrar besvären.

Om man värmer bikarbonat bildas också koldioxid, men då bildas dessutom soda (natriumkarbonat) som har en speciell smak. Därför används bikarbonat oftast i degar som innehåller sura ingredienser t.ex. fil eller citronsyra. Då bildas koldioxiden i stället genom reaktion med syra.

Exempel på karbonater i hemmet är hjorthornssalt (ammoniumvätekarbonat, NH4HCO3), målarsoda (natriumkarbonat, Na2CO3, som inte används vid bakning!!!). Både äggskal, räkskal, kalksten och marmor innehåller kalciumkarbonat, CaCO3.

Ättika

Ättiksyra (CH3COOH) är en vanlig syra i hemmet och man kan känna smaken av den när man lämnar vin öppen och utsatt för syre över natten. Då det alkoholhaltiga vinet jäser bildas ättiksyra. Det är så man tillverkar vinäger. Man kan även framställa ättika genom att torrdestillera trä. Detta är den vanligaste framställningsmetoden för ättika i Sverige. Lövträ ger den bästa ättikan men den måste renas från träsprit och annat. Ättika kan användas som konserveringsmedel (E 260).
Flera Gå till: Referenser


Aggregationsform
Att göra bly Att göra bly
Avdunstning och temperatur Avdunstning och temperatur
Badbomber Badbomber
Bensinbrand Bensinbrand
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska
Brus-raketen Brus-raketen
Den brinnande sedeln Den brinnande sedeln
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Den frysande bägaren Den frysande bägaren
Den tillknycklade plåtburken Den tillknycklade plåtburken
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Elda stålull Elda stålull
Eldprovet Eldprovet
En märklig planta En märklig planta
Flyter isen i matoljan? Flyter isen i matoljan?
Framkalla fingeravtryck med jodånga Framkalla fingeravtryck med jodånga
Frigolit i aceton Frigolit i aceton
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Förtenning Förtenning
Gasvolym och temperatur Gasvolym och temperatur
Gore-Tex, materialet som andas Gore-Tex, materialet som andas
Gör ditt eget läppcerat Gör ditt eget läppcerat
Gör ett avtryck från papper till stearin Gör ett avtryck från papper till stearin
Hockey-visir Hockey-visir
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur kan man göra kläder av plast? Hur kan man göra kläder av plast?
Hur mycket vatten finns i maten? Hur mycket vatten finns i maten?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemiskt snöfall Kemiskt snöfall
Koka Cola Koka Cola
Koka knäck Koka knäck
Koka vatten i en spruta Koka vatten i en spruta
Kondomen i flaskan Kondomen i flaskan
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Luft Luft
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Lödtenn 60 Lödtenn 60
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Matoljans viskositet och omättade fettsyror Matoljans viskositet och omättade fettsyror
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
Molnet i flaskan Molnet i flaskan
Myggmedel - hur funkar det? Myggmedel - hur funkar det?
Osynlig gas Osynlig gas
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Platta yoghurtburkar Platta yoghurtburkar
Popcorn Popcorn
Salta isen Salta isen
Saltat islyft Saltat islyft
Slime Slime
Släcka fett på rätt sätt Släcka fett på rätt sätt
Smältpunkten för legeringen lödtenn Smältpunkten för legeringen lödtenn
Snöflingeskådning Snöflingeskådning
Studsboll Studsboll
Stärkelse och vatten - fast eller flytande? Stärkelse och vatten - fast eller flytande?
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tillverka ditt eget läppstift Tillverka ditt eget läppstift
Tillverka en parfym och gör doftande skraplotter Tillverka en parfym och gör doftande skraplotter
Tillverka papperslim Tillverka papperslim
Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad händer då något brinner? Vad händer då något brinner?
Vad händer när degen jäser? Vad händer när degen jäser?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför slipper bilen varma yllekläder på vintern? Varför slipper bilen varma yllekläder på vintern?
Varför smäller inte ballongen? Varför smäller inte ballongen?
Vattenvulkan Vattenvulkan
Vispa grädde Vispa grädde
Värma med ljus - bra eller dåligt? Värma med ljus - bra eller dåligt?
Värmeutvidgning Värmeutvidgning
Ägget i flaskan Ägget i flaskan
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongen

Allmänna gaslagen
Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska
Brus-raketen Brus-raketen
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Den tillknycklade plåtburken Den tillknycklade plåtburken
Den tunga koldioxiden Den tunga koldioxiden
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Gasvolym och temperatur Gasvolym och temperatur
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Koka vatten i en spruta Koka vatten i en spruta
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Luft Luft
Molnet i flaskan Molnet i flaskan
Osynlig gas Osynlig gas
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Ägget i flaskan Ägget i flaskan
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongen

Koldioxidutveckling med syra
Badbomber Badbomber
Brus-raketen Brus-raketen
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Den tunga koldioxiden Den tunga koldioxiden
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
pH i kokt mineralvatten pH i kokt mineralvatten
Syror och baser i konsumentprodukter Syror och baser i konsumentprodukter
Åka hiss Åka hiss
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongen

Livsmedel
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Blå himmel och röd solnedgång Blå himmel och röd solnedgång
Coca-Cola vs Coca-Cola light Coca-Cola vs Coca-Cola light
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Diska med äggula Diska med äggula
Doft och stereoisomeri Doft och stereoisomeri
Enzymaktivitet i ananas Enzymaktivitet i ananas
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Flyter isen i matoljan? Flyter isen i matoljan?
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Fruktmörade proteiner Fruktmörade proteiner
Gelégodis i vatten Gelégodis i vatten
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Hur mycket vatten finns i maten? Hur mycket vatten finns i maten?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Koka Cola Koka Cola
Koka knäck Koka knäck
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Majonnäs - en emulsion Majonnäs - en emulsion
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Olja som lösningsmedel Olja som lösningsmedel
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Rengöra silver Rengöra silver
Skär sig majonnäsen? Skär sig majonnäsen?
Släcka fett på rätt sätt Släcka fett på rätt sätt
Syror och baser i konsumentprodukter Syror och baser i konsumentprodukter
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka papperslim Tillverka papperslim
Utvinna järn ur järnberikade flingor Utvinna järn ur järnberikade flingor
Vad händer när degen jäser? Vad händer när degen jäser?
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är det i saltet som smakar salt? Vad är det i saltet som smakar salt?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Vispa grädde Vispa grädde
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongen
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Syror och baser
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Badbomber Badbomber
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Brus-raketen Brus-raketen
Den omöjliga tvålen - den är preparerad! Den omöjliga tvålen - den är preparerad!
Den tunga koldioxiden Den tunga koldioxiden
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet
Flaskor mun mot mun Flaskor mun mot mun
Framställ en detergent Framställ en detergent
Framställ väldoftande luktämnen Framställ väldoftande luktämnen
Färga ullgarn med svampar Färga ullgarn med svampar
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Försvinnande bläck Försvinnande bläck
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Målarfärgens vattengenomsläpplighet Målarfärgens vattengenomsläpplighet
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Pelargonens färg Pelargonens färg
pH i kokt mineralvatten pH i kokt mineralvatten
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Slime Slime
Surt regn Surt regn
Syror och baser i konsumentprodukter Syror och baser i konsumentprodukter
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel? Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel?
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför skyddsglasögon? Varför skyddsglasögon?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Vattenrening Vattenrening
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten
Åka hiss Åka hiss
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongenReferenser Gå till: Introduktion

 1. Raymond Cang, General chemistry, 2006, McGraw-Hill, Dubuque, Iowa.
 2. Bo Berghult och Ann Elfström Broo, Vattnets kemi för människan och miljön, 1998, Studentlitteratur, Lund.
 3. Natriumbikarbonat , Shenet
  http://www.shenet.se/ravaror/natriumbikarbonat.html (2006-05-18)
 4. Ättiksyra och ättika, Shenet
  http://www.shenet.se/ravaror/attika.html (2006-05-18)
 5. Om koldioxid och karbonater, Kemiskafferiet, Notnavet
  http://www.skolutveckling.se/notnavet/kemi/kemiskafferiet/modul%207/
  Modul%207%20Kemiteori%20Om%20koldioxid%20och%20karbonater.pdf (2006-05-18)
 6. Karbonathårdhet, Nordiska Ciklidsällskapet
  http://www.ciklid.se/faq_artikel_visa.asp?NR=671 (2006-06-02)
 7. Magsafts-reflux (sura uppstötningar, halsbränna och katarr i matstrupen), netdoktor.se
  http://netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=3377 (2006-06-02)
 8. 14. Hur fort och hur mycket?, Liber
  http://www2.liber.se/gy/prodstod/kemiboken/kemiboken_b_100p/kap14.pdf (2006-05-18)
 9. Allmänna gaslagen, Skolkemi
  http://school.chem.umu.se/Experiment/showFact.php?factId=45 (2006-05-17)
 10. Huvudsida, Wikipedia
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida (2006-05-17)
  • Ideala gaslagen
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideala_gaslagen (2006-05-17)
  • Tryck
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryck (2006-05-17)
 11. Portal:Science, Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Science (2006-05-17)
  • Gas laws
   http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_laws (2006-05-17)
  • Ideal gas
   http://en.wikipedia.org/wiki/Ideal_gas (2006-05-17)
  • Boyle's law
   http://en.wikipedia.org/wiki/Boyle%27s_law (2006-05-17)
  • Dalton's law
   http://en.wikipedia.org/wiki/Dalton%27s_law (2006-05-17)
  • Kinetic theory of gases
   http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_theory_of_gases (2006-05-17)
  • Latex
   http://en.wikipedia.org/wiki/Latex (2006-06-01)
 12. Kinetic Molecular Theory and Gas Laws, John L. Park
  http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/GasLaw/KMT-Gas-Laws.html (2006-05-02)
 13. Gas Laws, Betha Chemistry Tutorial, Ohio State University
  http://www.chemistry.ohio-state.edu/betha/nealGasLaw/ (2006-05-02)
 14. Thall's History of Gas Laws, Edwin Thall, Florida Community College
  http://mooni.fccj.org/~ethall/gaslaw/gaslaw.htm (2006-05-02)
 15. Gases, Chemtutor
  http://www.chemtutor.com/gases.htm (2006-05-02)
 16. Ideal Gas Law, HyperPhysics, Georgia State University
  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/kinetic/idegas.html (2006-05-02)
 17. The Ideal Gas Laws, Ralph H. Logan
  http://members.aol.com/profchm/gas_laws.html (2006-05-02)
 18. Gas Laws, David N. Blauch, Davidson College
  http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html#GasLaws (2006-05-02)
  • Boyle's Law
   http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/GasLaws/BoylesLaw.html (2006-05-02)
  • Boyle's Law Calculations
   http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/GasLaws/BoylesLawCalc.html (2006-05-02)
 19. Animated Gas Lab, NASA
  http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/Animation/frglab.html (2006-05-02)
 20. Gas Law Program, Michael Abraham & John Gelder
  http://intro.chem.okstate.edu/1314F00/Laboratory/GLP.htm (2006-05-02)
 21. Gas Laws: The Ideal Gas Law, Chemistry 124 Laboratory, CalPoly
  http://chemweb.calpoly.edu/chem/124/Labs/GasLaws/GasLawsConcept.html (2006-05-02)
 22. Molecules in Motion, University of California
  http://mc2.cchem.berkeley.edu/Java/molecules/index.html (2006-05-16)
 23. Chemistry in the Toy Store - Recipes, David A. Katz
  http://www.chymist.com/Toy%20Store%20Recipes.pdf (2006-06-01)
 24. Education the World About Balloons and Balloon Art, BalloonHQ.com
  http://www.balloonhq.com/index.html (2006-06-01)
 25. Kinetic Theory, Ask A Scientist
  http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/gen99/gen99870.htm (2006-06-01)
 26. Why is my carbon dioxide effusing too fast?, John Christie, La Trobe University, Australia
  http://www.madsci.org/posts/archives/may98/895552329.Ch.r.html (2007-05-09)
[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]


Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet.

Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.