Introduktion
Riktlinjer
Säkerhet

Materiel
Förarbete
Utförande
Förklaring
Bakgrundsfakta
Fler experiment
Referenser


[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]
[ Utskriftsvänlig version (nytt fönster) ]


Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura

Av: Svante Åberg

Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Irriterande Använd skyddsglasögon
Tid för förberedelser: 10 minuter Tid för genomförandet: 10 minuter
Antal tillfällen: 2 Svårighetsgrad: Busenkelt
Säkerhetsfaktor: Utföres med normal varsamhet

Introduktion Gå till: Riktlinjer

Rostfläckar har en väldig förmåga att sitta fast. Men det ämne som gör rabarberna så sura har också en väldig förkärlek för järnet i rosten och klarar därför av att lösa upp fläcken.


Riktlinjer Gå till: Säkerhet

Experimentet utförs lämpligen som ett elevförsök, gärna i hemmet.


Säkerhet Gå till: Materiel

Oxalsyra som kemikalie får inte sväljas eftersom den är alldeles för koncentrerad. Undvik stänk i ögonen och på kläderna av oxalsyra. Rabarber är som bekant ofarliga. Rabarberna kastas i soporna (ät inte det som använts i experimentet). Oxalsyra kan spolas ned i avloppet tillsammans med rikligt med vatten.


Materiel Gå till: Förarbete

 • Oxalsyra (En rabarberstjälk kan också användas, men halten oxalsyra är låg så det blir inte så effektivt)
 • Föremål med rostfläck; rostig spik, porslin, textil eller trä
 • Skål som det rostiga föremålet kan sänkas ned i eller en trasa att badda med på rosten
 • Vatten att skölja medFörarbete Gå till: Utförande

Inget förarbete annat än att hitta rostfläckar att behandla.


Utförande Gå till: Förklaring

 1. Lös några teskedar oxalsyra per dl vatten för att bereda rostborttagningslösningen.
 2. Gnugga rostfläcken med lösningen. Alternativt kan du sätta ned det rostiga föremålet i lösningen och låta det stå till nästa dag.
 3. Undersök om rosten försvunnit.

Variation

Du kan prova att mosa en rabarberstjälk och använda saften. Sätt ned det rostiga föremålet i saften och vänta till nästa dag eller eventuellt några dagar. Eftersom saften ger en ganska utspädd oxalsyralösning så tar det längre tid att få bort fläcken. Oxalsyran är den aktiva substansen i rabarber.


Förklaring Gå till: Bakgrundsfakta

Rabarberstjälk
Foto: Ó Svante Åberg
Rabarber innehåller oxalsyra (HOOC-COOH). Oxalsyran är dels sur och reagerar med den basiska rosten, som man kemiskt sett kan beteckna som järnoxidhydroxid. Dels bildar oxalsyran en tvåvärt negativ jon, oxalat, som har en särskilt stor förmåga att binda järn(III)joner (Fe3+). Järn(III)jonerna i rosten bildar tillsammans med oxalatet komplexa joner som är lättlösliga. Rosten löses därför upp och kan sköljas bort med vattnet.


Bakgrundsfakta Gå till: Flera

Oxalsyra i maten binder kalcium

Oxalsyran (HOOC-COOH) består av två hopkopplade karboxylgrupper. När den avger sina vätejoner återstår oxalatet, den negativa jonen med två minusladdningar (-OOC-COO-). Oxalsyran finns i bland annat rabarber, spenat och ängssyra. När man får i sig oxalsyra via maten binder oxalatjonen till kalciumjonen och bildar ett starkt komplex av olöslig kalciumoxalat (Ca(COO)2), som inte är till någon nytta i kroppen. Oxalsyran hindrar alltså kroppen att ta upp det kalcium som är nödvändigt för skelettet. Anledningen till att kalciumoxalat är svårlösligt är att både kalciumjonen och oxalatjonen har flera laddningar som attraherar varandra starkt och att föreningen som helhet är oladdad. Dessutom passar de storleksmässigt till varandra.

Oxalsyra binder järnet i rosten

Rost har ingen väl definierad kemisk formel, men den består i huvudsak av järn(III)oxid med vatten, Fe2O3·n H2O. Rosten bildas på järnföremål under inverkan av luftens syre och fukt och är ett stort problem i många sammanhang. Det kan också finnas löst järn i vattnet, t ex i brunnen till sommarstugan. Järnet kan då fällas ut på porslinet i tvättställ och WC i form av rödbruna rostfläckar. På vattenverken brukar man lufta vattnet så att järnet fälls ut och avskiljs innan det går ut i ledningarna till hushållen.

Oxalsyran bildar en tvåvärt negativ jon som heter oxalat, (COO)22-. Den binder mycket starkt till trevärda järnjoner, Fe3+. Järn(III)jonen kan binda en eller flera oxalatjoner: Fe(COO)2+, Fe[(COO)2]2- och Fe[(COO)2]33- [1]. Rosten innhåller just järn(III)joner som oxalatet gärna binder till. Komplexen som bildas är laddade och vattenlösliga och kan därmed sköljas bort. Det är orsaken till oxalsyrans rostlösande förmåga. Dessutom är ju oxalsyran sur vilket också hjälper till at lösa upp rosten. Rosten kan beskrivas som en järnoxidhydroxid (Fe2O3·H2O är samma som 2 FeO(OH)). Som bekant så reagerar hydroxid (OH-) med syror.

Oxalsyra i metallputsmedel och andra alternativ

Många metallputsmedel innehåller oxalsyra. Alternativ till oxalsyra är [2]:

För koppar och mässningsföremål:

 1. Tag 1 tsk vin- eller cintronsyra och 2 tsk syntetiskt tvättmedel i en panna.
 2. Håll på 1 liter kokhett vatten.

För silverföremål:

 1. Lägg silvret i ett rostfritt kärl tillsammans med aluminiumfolie.
 2. Håll på kokhett vatten
 3. Rör ut 0,5 dl målarsoda (Na2CO3) eller koksalt (NaCl) i varje liter vatten.
 4. Låt föremålen ligga i lösningen några minuter, skölj och putsa med en mjuk duk.

Rostborttagning på föremål som inte tål syra

Ett alternativ till att lösa rosten är att reducera järn(III)jonerna till järn(II)joner som är mera lättlösliga [3]. För reduktionen kan man använda natriumditionit (finns i Remol blek- och fläckborttagningmedel). Läs mera om detta hos Anders Zetterqvist, Stockholms Amatörgeologiska Sällskap. Metoden används av geologer för att rengöra mineraler, men kan naturligtvis användas för annat som inte tål låga pH, dvs behandling med syror.

Blåkopia

I sammanhanget med järn och oxalsyra kan man nämna om de blåkopior som förr var vanliga för t ex ritningar. Processen kallas cyanotypi och används fortfarande i konstnärliga sammanhang.

För att göra den ljuskänliga lösningen, som man dränker in blåkopiepapper med, använder man järn(III)joner, t ex i form av järn(III)nitrat, Fe(NO3)3. Man behöver också ett reduktionsmedel, lämpligen oxalsyra. Dessutom behöver man kaliumferricyanid, K3Fe(CN)6. Järnjonerna i kaliumferricyaniden är också trevärda. Järn(III)jonerna förekmmer som komplex med oxalatet i lösningen.

Papperet dränks in med denna lösning och och får torka i mörker. Vid belysning av det preparerade papperet tillförs tillräckligt med energi för att sätt igång en reaktion där oxalsyran reducerar oxalatkomplexet med järn(III)jonerna i lösningen till järn(II)joner. Järn(II)jonerna bildar sedan ett mycket starkt färgat blått komplex med ferricyanatet, Berlinerblått, med formeln Fe4III[FeII(CN)6]3. [4,5].


Flera Gå till: Referenser


Komplex
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Färga ullgarn med svampar Färga ullgarn med svampar
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Klorofyllets röda fluorescens Klorofyllets röda fluorescens
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Osynligt bläck Osynligt bläck
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium

Korrosion
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Oxidation och reduktion
Anden i flaskan Anden i flaskan
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Att göra bly Att göra bly
Citronbatteri Citronbatteri
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
Elda stålull Elda stålull
Elektrokemisk skrift Elektrokemisk skrift
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Framkalla fotopapper Framkalla fotopapper
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Permanenta håret Permanenta håret
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken
Vad händer då något brinner? Vad händer då något brinner?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Salt
Att göra bly Att göra bly
Att vara kemisk detektiv Att vara kemisk detektiv
Badbomber Badbomber
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Brus-raketen Brus-raketen
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Den frysande bägaren Den frysande bägaren
Den omöjliga tvålen - den är preparerad! Den omöjliga tvålen - den är preparerad!
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Elektrokemisk skrift Elektrokemisk skrift
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet
Falu rödfärgspigment ur järnvitriol Falu rödfärgspigment ur järnvitriol
Framkalla fotopapper Framkalla fotopapper
Framställ en detergent Framställ en detergent
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Gör din egen tandkräm Gör din egen tandkräm
Gör hårt vatten mjukt Gör hårt vatten mjukt
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Karbidlampan Karbidlampan
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Maskrosen som krullar sig Maskrosen som krullar sig
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
När flyter potatisen? När flyter potatisen?
Osmos i potatis Osmos i potatis
Osynligt bläck Osynligt bläck
Pulversläckare Pulversläckare
Rengöra silver Rengöra silver
Salta isen Salta isen
Saltat islyft Saltat islyft
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Studsboll Studsboll
Superabsorbenter i blöjor Superabsorbenter i blöjor
Surt regn Surt regn
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka din egen deodorant Tillverka din egen deodorant
Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen
Tillverka en ytspänningsvåg Tillverka en ytspänningsvåg
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tillverka rengöringskräm Tillverka rengöringskräm
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är det i saltet som smakar salt? Vad är det i saltet som smakar salt?
Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel? Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel?
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Vattenrening Vattenrening
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten
Åka hiss Åka hiss
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Syror och baser
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Badbomber Badbomber
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Brus-raketen Brus-raketen
Den omöjliga tvålen - den är preparerad! Den omöjliga tvålen - den är preparerad!
Den tunga koldioxiden Den tunga koldioxiden
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet
Flaskor mun mot mun Flaskor mun mot mun
Framställ en detergent Framställ en detergent
Framställ väldoftande luktämnen Framställ väldoftande luktämnen
Färga ullgarn med svampar Färga ullgarn med svampar
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Försvinnande bläck Försvinnande bläck
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Målarfärgens vattengenomsläpplighet Målarfärgens vattengenomsläpplighet
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Pelargonens färg Pelargonens färg
pH i kokt mineralvatten pH i kokt mineralvatten
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Slime Slime
Surt regn Surt regn
Syror och baser i konsumentprodukter Syror och baser i konsumentprodukter
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel? Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel?
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför skyddsglasögon? Varför skyddsglasögon?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Vattenrening Vattenrening
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten
Åka hiss Åka hiss
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongenReferenser Gå till: Introduktion

 1. Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 6th edition, 1992, Saunders College Publishing.
 2. Hushållskemikalier, Råd & Rön
  http://www.radron.se/templates/factsheet____2108.asp (2003-05-23)
 3. Putsa upp gamla möbelbeslag, DinByggare
  http://www.dinbyggare.com/artiklar/artikel.asp?docid=64 (2003-05-23)
 4. "Rengöring av mineralstuffer med natriumditionit-natriumcitrat lösning" (Rostborttagning på mineraler)
 5. Gunnar Hägg, Allmän och oorganisk kemi, 6:e upplagan, 1973, Almqvist & Wiksell, Uppsala.
 6. Kurt Nassau, The Physics and Chemistry of Color, 1983, John Wiley & Sons, USA.
 7. Einar Mattsson, Elektrokemi och korrosionslära, 1992, Korrosionsinstitutet, Stockholm.
 8. Rolf e. Hummel, Understanding Materials Science - History, properites, applications, 1998, Springer-Verlag, New York.
 9. Methods of Conserving Archaeological Material from Underwater Sites, Donny L. Hamilton, Nautical Archaeology Program
  http://nautarch.tamu.edu/class/anth605/File0.htm (2004-06-15)
 10. Oxalic Acid - Wood bleaching and brightener, stain remover, Al's Home Improvment Center
  http://alsnetbiz.com/homeimprovement/oxalic_acid.html (2004-06-15)
 11. Trävårdsprodukter - träfräschare, Conwoy
  http://www.conwoy.fi/svenska/trtrsv.html#trafraschare (2003-05-23)
 12. Deficiency Diseases and Good Nutrition - Calcium
  http://waltonfeed.com/self/health/vit-min/calcium.html (2003-05-23)
 13. Den virtuella floran - Giftiga växter (oxalsyra)
  http://linnaeus.nrm.se/flora/giftig.html (2003-05-23)
 14. Rabarber - Rheum rhaponticum, Livsmedelssverige
  http://www.livsmedelssverige.org/livsmedel/vegetabilier/gronsaker/gronsaker_rabarber.htm (2003-05-23)
 15. Läs om korrosion och korrosionsexperiment, Chalmers Tekniska Högskola
  http://www.mat.chalmers.se/kurser/mmk025/lab3.html (2003-05-23)
 16. Blueprints (Cyanotypes), Wendy Mukluk
  http://www.astro.wisc.edu/~mukluk/blprint.html (2003-05-23)
[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]


Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet.

Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.