Introduktion
Riktlinjer
Säkerhet

Materiel
Förarbete
Utförande
Förklaring
Bakgrundsfakta
Fler experiment
Referenser


[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]
[ Utskriftsvänlig version (nytt fönster) ]


Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi

Av: Svante Åberg

Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Frätande Irriterande Använd skyddsglasögon
Tid för förberedelser: 10 minuter Tid för genomförandet: 20 minuter
Antal tillfällen: 1 Svårighetsgrad: Busenkelt
Säkerhetsfaktor: Utföres med normal varsamhet

Introduktion Gå till: Riktlinjer

Tycker du att kopparslanten förlorat sin lyster och är mörk och ful. Det är lätt åtgärdat. Du kan få den skinande ren på en sekund.

Observera! Detta recept ska inte användas av samlare av värdefulla mynt, eftersom receptet korroderar ytan en liten aning. Det finns andra bättre recept för det, t ex Gör kopparslanten skinande ren - med reduktion.


Riktlinjer Gå till: Säkerhet

Experimentet utförs gärna som elevexperiment men passar också som demonstration.


Säkerhet Gå till: Materiel

I experimentet används utspädd saltsyra, som är frätande. Använd därför förkläde och skyddsglasögon. Syran är dock ganska utspädd och relativt ofarlig.

Överbliven syra spolas ned i vasken tillsammans med rikligt med vatten. Fortsätt spola vatten en liten stund efteråt.


Materiel Gå till: Förarbete

 • Kopparslant som mörknat och blivit ful.
 • Saltsyra (HCl), 0,1 M. Alternativt kan man ta citronsyra. Ytterligare ett alternativ är ättiksyra (CH3COOH; finns i ättika) och koksalt (NaCl).
 • Tvål och borste.
 • Bägare, cirka 100 ml.
 • Pincett.
 • Pappershandduk.
 • Rinnande vatten.Förarbete Gå till: Utförande

Inget förarbete krävs.


Utförande Gå till: Förklaring

 1. Tvätta bort eventuellt fett från kopparslanten med borste, tvål och vatten.
 2. Häll lite 0,1 M saltsyra i bägaren.
 3. Tag den mörka kopparslanten med pincetten och doppa den i saltsyran.
 4. Observera skillnaden!
 5. Skölj slanten under rinnande vatten och torka av den med pappershandduken.

Kommentar: Det mörka skiktet på kopparen kan skapas genom att slanten hålls med degeltång i lågan av en Bunsenbrännare tills den blivit het. Tag sedan ut slanten och låt den svalna. Alternativt kan man värma kopparslanten på en het kokplatta.

Variation

Saltsyran kan bytas ut mot citronsyra.

 1. Tvätta bort eventuellt fett från kopparslanten med borste, tvål och vatten.
 2. Häll 1 tsk citronsyra i bägaren.
 3. Tillsätt 1 tsk vatten, gärna varmt, och skaka om lite.
 4. Läg ner den mörka kopparslanten i citronsyran och vänta. Citronsyran är så svag det inte gör något om man får den på fingrarna.
 5. Observera hur slanten sakta ändrar färg!
 6. Skölj slanten under rinnande vatten och torka av den med pappershandduken.

Variation

Saltsyran kan även bytas ut mot ättika och koksalt.

 1. Tvätta bort eventuellt fett från kopparslanten med borste, tvål och vatten.
 2. Häll 1 msk ättika och 1 msk koksalt i bägaren.
 3. Läg ner den mörka kopparslanten, skaka om lite och vänta.
 4. Observera hur slanten sakta ändrar färg!
 5. Skölj slanten under rinnande vatten och torka av den med pappershandduken.Förklaring Gå till: Bakgrundsfakta

Kopparen oxideras i luft till CuO(s), som är svart. Oxidskiktet är tunt, så slanten ser närmast mörkbrun ut. Vid rumstemperatur är oxideringen långsam, men om slanten upphettas sker reaktionen inom någon minut.

Ren 5-öring av koppar
Foto: Ó Svante Åberg
Syror har förmågan att lösa upp metalloxider. Syran reagerar med kopparoxiden så att vatten och salt bildas. Mängden bildat salt är dock så liten att den inte märks. Även kloriden i saltsyran hjälper till att lösa upp kopparoxiden. Saltsyra fungerar därför särskilt bra. När kopparoxiden på så sätt avlägsnas träder den rena, underliggande kopparen fram.

Slanten på bilden har doppats delvis i saltsyran för att man lätt ska se skillnaden före och efter behandlingen. Slanten blir inte riktigt lika blank som en ny slant. Det beror på att kopparoxidskiktet (som man avlägsnar) inte är alldeles jämnt.


Bakgrundsfakta Gå till: Flera

Oxideringen i luft

Syret i luften reagerar med kopparen i två steg. Först bildas koppar(I)oxid (Cu2O), som är röd:
2 Cu(s) + O2(g) ® Cu2O(s)
koppar syre koppar(I)oxid

Koppar(I)oxidskiktet märks inte eftersom det är så tunt och dessutom snart reagerar vidare till koppar(II)oxid (CuO), som är svart:

Cu2O(s) + ½ O2(g) ® 2 CuO(s)
koppar(I)oxid syre koppar(II)oxid

Koppar oxideras inte i torr luft. Även i fuktig luft sker oxidationen långsamt. Om man däremot upphettar kopparen till över 200 °C blir oxidationen ganska snabb. Ytan blir först gulröd av Cu2O och sedan svart av CuO.

Om den fuktiga luften innhåller andra ämnen, som t ex svaveloxider, bildas ett grönt skikt av ärg (patina). Även karbonater och klorider kan bildas [1].

Brytvärda förekomster av koppar i jorskorpan är ofta i form av koppar(I)oxid (Cu2O) och kallas röd kopparmalm eller kuprit.

Oxidskiktets reaktion med syror i allmänhet

Egentligen är syran HA dissocierad (uppdelad) i vattenlösning:
HA ® H+ + A-

När myntet, som har en mörk beläggning av koppar(II)oxid, doppas i syra förväntar man sig följande reaktion:
syra(aq) + CuO(s) ® salt + H2O(l)

Det är vätejonen, H+, som reagerar med oxiden. I princip kan man använda alla syror, men det förutsätter att syran är tillräckligt stark. Ättiksyra, t ex, är för svag för att reaktionen ska ske inom rimlig tid. 1 M svavelsyra, H2SO4, är däremot tillräckligt stark och koncentrerad för att lösa upp oxidskiktet.

Oxidskiktets reaktion med saltsyra

I saltsyra är emellertid situationen lite mer komplicerat än en ren reaktion mellan syra och metalloxid. Vi har en nämligen bildning av ett starkt komplex med klorid [2]:
Cu+ + 2 Cl- ® CuCl2-

Dessutom kan den envärda kopparen disproportioneras [3]:
Cu2+ + Cu(s) « 2 Cu+

Bildningen av CuCl2- driver jämvikten Cu2+ + Cu(s) « 2 Cu+ åt höger och vi får reaktionen:
Cu2+ + Cu(s) + 4 Cl- « 2 CuCl2-

Man kan också skriva reaktionen på följande sätt:

CuO(s) + Cu(s) + 4 HCl(aq) ® 2 H+ + 2 CuCl2- + H2O
koppar(II)oxid koppar saltsyra vätejoner kopparklorid-
komplex
vatten

Man kan alltså tacka kloriden för att den driver på reaktionen så kraftigt. I lika koncentrerad svavelsyra, H2SO4, märks knappt någon reaktion alls. Sulfatet, SO42- bildar inte kompelx med koppar på samma sätt som kloriden, Cl-. Observera att slanten förlorar dubbelt så mycket koppar i denna reaktion jämfört med om man endast haft den vanliga reaktionen mellan syra och metalloxid.

Kan man blanda ättika och klorid?

Ja, det kan man! Ättiksyran enbart ger ingen märkbar reaktion och koksaltet är inte heller effektivt. Men tillsammans rår vätejonerna från ättiksyran och kloridjonerna från koksaltet på oxidskiktet.

Oxidskiktets reaktion med citronsyra

Citratjon Att citronsyra, som är en svag syra, fungerar så pass bra beror till en del på att anjonen, citrat, har förmågan att komplexbinda till flervärda metalljoner. Citratets negativa grupper omfamnar den positiva metalljonen på grund av attraktionen mellan positiva och negativa laddningar. Citratet plockar ivrigt åt sig kopparjonerna, vilket gör att vätejonerna lättare kan reagera med oxiden. Vi har alltså reaktionerna:

citronsyra ® vätejoner + citrat
vätejoner + CuO(s) ® Cu2+ + vatten
citrat + Cu2+ ® kopparcitrat-komplex

Summareaktionen blir:
citronsyra + CuO(s) ® kopparcitrat-komplex + vatten

En syra som liknar citronsyran, ättiksyra, reagerar inte märkbart. Skillnaden är att ättiksyrans negativa jon (anjon), acetat, inte bildar något starkt komplex som hjälper till att driva på reaktionen.

Kan själva kopparen reagera?

Om man tittar på vätets plats i spänningsserien ser man att vätejonen inte kan oxidera kopparen. Kopparen är en ganska ädel metall som inte är så reaktiv.

Däremot kan det vara så att anjonen av syran ger upphov till reaktion. Salpetersyra, HNO3, är en oxiderande syra. Dess anjon, NO3-, är ett oxidationsmedel med tillräcklig styrka att oxidera grundämnet koppar till kopparjoner. Om salpetersyran är tillräckligt koncentrerad så kommer kopparslanten att upplösas helt.
Cu(s) + NO3- ® Cu2+ + nitrösa gaser.

Legeringar med koppar

En legering är en fast lösning av flera ämnen i varandra.

Mässing är en legering mellan koppar och zink. Vanliga är 5-45 vikts-% zink. Om zinkhalten är låg blir färgen mera röd. Med högre zinkhalt ljusnar färgen till "mässingsgul". [1]

Brons är en legering mellan koppar och tenn. Tennhalten kan vara 5-30 vikts-% men är vanligtvis under 10 vikts-%. Brons är ganska hårt och är lätt att smälta och gjuta. [1]

Nysilver (nickelmässing) är en legering som typiskt innehåller 60 vikts-% koppar, 22 vikts-% zink och 18 vikts-% nickel. Nysilvret liknar silver i färgen, men innehåller alltså inget silver. [1]

Kopparslantar är vanligtvis legeringar av flera metaller, där t ex nickel ingår.

Korrosion av koppar i havsvatten

Koppar i havsvatten är utsatt för kraftig korrosion på grund av den närvarande kloriden i koksaltet [4]. Drygt 4 % av havsvattnet är ju koksalt, NaCl. Första reaktionerna är följande:

Cu(s) ® e- + Cu+
Cu+ + Cl-(aq) ® CuCl(s)

Men koppar(I)klorid (CuCl) är inte stabil i luften. När man tar upp föremålen reagerar koppar(I)kloriden med luftens syre (O2) och luftfuktigheten (vatten, H2O) vilket kan leda till bronssjukan. Basisk koppar(II)klorid (CuCl2.3 Cu(OH)2) bildas samtidigt som saltsyra (HCl).

4 CuCl(s) + 4 H2O(l) + O2(g) ® CuCl2.3 Cu(OH)2(s) + 2 HCl(aq)

Saltsyran reagerar sedan vidare med okorroderad kopparmetall under bildning av mera koppar(I)klorid under avgivande av vätgas (H2).

2 Cu(s) + 2 HCl(aq) ® 2 CuCl(s) + H2(g)­

På så sätt fortsätter processen till dess all koppar korroderat. För att få stopp på korrosionen måste kloriden avlägsnas, t ex genom reduktion av kopparkloriden med natriumditionit (finns i fläckborttagningsmedlet Remol), som i experimentet "Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi".


Flera Gå till: Referenser


Jämvikt
Anden i flaskan Anden i flaskan
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Avdunstning och temperatur Avdunstning och temperatur
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Brus-raketen Brus-raketen
Citronbatteri Citronbatteri
Den tillknycklade plåtburken Den tillknycklade plåtburken
Framställ väldoftande luktämnen Framställ väldoftande luktämnen
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Försvinnande bläck Försvinnande bläck
Gasvolym och temperatur Gasvolym och temperatur
Gelégodis i vatten Gelégodis i vatten
Gore-Tex, materialet som andas Gore-Tex, materialet som andas
Gummi och lösningsmedel Gummi och lösningsmedel
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur mycket vatten finns i maten? Hur mycket vatten finns i maten?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Koka vatten i en spruta Koka vatten i en spruta
Kondomen i flaskan Kondomen i flaskan
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Maskrosen som krullar sig Maskrosen som krullar sig
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
Molnet i flaskan Molnet i flaskan
När flyter potatisen? När flyter potatisen?
Olja som lösningsmedel Olja som lösningsmedel
Osmos i potatis Osmos i potatis
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Salta isen Salta isen
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Åka hiss Åka hiss
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Komplex
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Färga ullgarn med svampar Färga ullgarn med svampar
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Klorofyllets röda fluorescens Klorofyllets röda fluorescens
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Osynligt bläck Osynligt bläck
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium

Korrosion
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Metaller
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att göra bly Att göra bly
Citronbatteri Citronbatteri
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Förtenning Förtenning
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Lödtenn 60 Lödtenn 60
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Smältpunkten för legeringen lödtenn Smältpunkten för legeringen lödtenn
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Utvinna järn ur järnberikade flingor Utvinna järn ur järnberikade flingor
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Värmeutvidgning Värmeutvidgning
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Metalloxid
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att göra bly Att göra bly
Elda stålull Elda stålull
Falu rödfärgspigment ur järnvitriol Falu rödfärgspigment ur järnvitriol
Förtenning Förtenning
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Oxidation och reduktion
Anden i flaskan Anden i flaskan
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Att göra bly Att göra bly
Citronbatteri Citronbatteri
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
Elda stålull Elda stålull
Elektrokemisk skrift Elektrokemisk skrift
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Framkalla fotopapper Framkalla fotopapper
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Permanenta håret Permanenta håret
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken
Vad händer då något brinner? Vad händer då något brinner?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Syror och baser
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Badbomber Badbomber
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Brus-raketen Brus-raketen
Den omöjliga tvålen - den är preparerad! Den omöjliga tvålen - den är preparerad!
Den tunga koldioxiden Den tunga koldioxiden
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet
Flaskor mun mot mun Flaskor mun mot mun
Framställ en detergent Framställ en detergent
Framställ väldoftande luktämnen Framställ väldoftande luktämnen
Färga ullgarn med svampar Färga ullgarn med svampar
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Försvinnande bläck Försvinnande bläck
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Målarfärgens vattengenomsläpplighet Målarfärgens vattengenomsläpplighet
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Pelargonens färg Pelargonens färg
pH i kokt mineralvatten pH i kokt mineralvatten
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Slime Slime
Surt regn Surt regn
Syror och baser i konsumentprodukter Syror och baser i konsumentprodukter
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel? Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel?
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför skyddsglasögon? Varför skyddsglasögon?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Vattenrening Vattenrening
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten
Åka hiss Åka hiss
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongenReferenser Gå till: Introduktion

 1. Gunnar Hägg, Allmän och oorganisk kemi, 1984, Almqvist & Wiksell, Uppsala.
 2. Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 6th edition, 1992, Saunders College Publishing.
 3. F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson Advanced Inorganic Chemistry, 4th edition, 1980, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 4. Scandinavian Copper Development Association (SCDA) - Hemsida, SCDA
  http://www.scda.com/sv/las_nyhet.asp?Id=200207051545.txt (2002-12-04)
 5. Materialguiden: Koppar och kopparlegeringar, Riksantikvarieämbetet
  http://www.raa.se/materialguiden/index.asp?page=mat_show&matid=20 (2003-01-02)
 6. Methods of Conserving Archaeological Material from Underwater Sites, Donny L. Hamilton, Nautical Archaeology Program
  http://nautarch.tamu.edu/class/anth605/File0.htm (2004-06-15)
[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]


Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet.

Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.